Har du kjøpt varmepumpe via en av Inselo sine samarbeidspartnere og vi skal installere denne, er det viktig at du tar deg tid til å lese nedenfor.

Dette er hva du som kunde vil oppleve i forbindelse med installeringen av din nye varmepumpe:

  1. Vi mottar forespørsel om oppdraget fra butikk og din varmepumpe sendes direkte til deg.
  2. Vi tar kontakt med deg for å avtale installasjonsdato.
  3. Installasjonen utføres.

Plassering av inne og ute enhet, utførelse og eventuelle tillegg utover standard installasjon, avtales direkte med montør før installasjonen påbegynnes. Enkel instruksjon, informasjon om service og vedlikehold gis av montør.

Montering skal alltid utføres i sikre omgivelser, iht gjeldende HMS regler.

Viktig at det er tilrettelagt for montør før ankomst, ryddet snø (samt strødd ved behov), for å unngå tilleggsfakturering om montør må bruke tid på dette.

Kunde eller stedfortreder må signere for utført oppdrag og må derfor være tilstede .


Standard installasjon inkluderer følgende:

• 2 stk veggbraketter for murvegg og 4 stk vibrasjonsdempere i gummi.

• Montering av innedel inntil 250 cm over gulv.

• Montering av utedelen minimum 40 cm til maksimum 150 cm over bakkenivå. På samme vegg som innedel.

• Inntil 4 m kobberrør

• Elektrisk tilkobling mellom inne- og utedel inntil 4 m, og 1,5 kvadrat jordet gummiert kabel à 2 meter.

• Boring igjennom reisverk vegg. (1 hull)

• Test og igangkjøring av pumpen.

• Brukerveiledning til kunden.


Tillegg utover standard: (Avtales direkte med installatør)

– Ekstra rørstrekk utover 4 meter.

– Demontering og bortkjøring av gammel varmepumpe.

– Hullboring gjennom tømmervegg/lettmur/betongvegg.

– Montering av innedel med innvendig rørføring.

– Spesialbrakett for lav grunnmur.

– Bakkestativ/ markstativ.

– Utedel montert høyere enn 1,5 meter over bakkenivå.

– Innedel montert høyere enn 2,5 meter over gulv.

– Ekstra kjølemedium.

– Dryppanne/ samlepanne for drenering av kondensvann.

– Tilbehør som varmepumpetak, vibrasjonsdempere i stål, mm.

– Montering av hus, tak etc som kunde selv har kjøpt inn.

NB: Elektrikerarbeid med strømtilførsel til varmepumpens utedel må besørges av kunde selv.
(Dette er ikke noe vi utfører)