Har du kjøpt Mitsubishi varmepumpe hos Coop eller Maxbo og vi skal installere denne, er det viktig at du tar deg tid til å lese nedenfor.

Dette er hva du som kunde vil oppleve i forbindelse med installeringen av din nye varmepumpe:

  1. Vi mottar oppdraget fra butikk og din varmepumpe sendes direkte til vårt lager.
  2. Vi tar kontakt med deg for å avtale installasjonsdato.
  3. Installasjonen utføres. (Montøren har med varmepumpen)
    (NB: Maks utetemp –15 °C)

Plassering av inne og ute enhet, utførelse og eventuelle tillegg utover standard installasjon, avtales direkte med montør før installasjonen påbegynnes. Enkel instruksjon, informasjon om service og vedlikehold gis av montør.

Montering skal alltid utføres i sikre omgivelser, iht gjeldende HMS regler.

Viktig at det er tilrettelagt for montør før ankomst, ryddet snø (samt strødd ved behov).

Kunde eller stedfortreder må signere for utført oppdrag og må derfor være tilstede.

Ulovlig å demontere varmepumpe selv! F-gass sertifisering er påkrevd.

Våre montører kan utføre dette for kr. 2.500,- inkl. mva. (Avtales direkte med installatør på installasjonsdato)

Helt siden 1. september 2013 har det vært et krav om F-gass sertifisering for alle som skal montere, demontere og utføre visse typer service på varmepumper.

F-gass en er samlebetegnelse for fluorforbindelser som blant annet brukes i varmepumpens kjølemedium. Hovedmålet med kravet er å hindre utslipp av F-gasser som bidrar til global oppvarming. I en luft-luft varmepumpe sirkulerer kjølemediet i en lukket krets og utgjør ingen miljøtrussel dersom arbeidet utføres av fagfolk med rett kompetanse og utstyr. Både bedrift og personell skal være F-gass sertifisert. Uforsiktig håndtering av kjølemedium kan også medføre personskade.

Du er derfor nødt til å få en F-gass-sertifisert montør til å utføre demonteringen. Det er fordi en varmepumpe inneholder meget klimaskadelige gasser. Det er veldig viktig at disse ikke slippes ut. I tillegg er det høyt trykk og temperaturer som kan skade den som demonterer varmepumpen dersom dette ikke utføres korrekt. Man kan for eksempel bli forbrent eller få frostskader. Kjølemediet skal tømmes på en forsvarlig måte og innleveres via en godkjent avfallsprodusent.


Se informasjon under hva en standard montering inkluderer:

• 2 stk veggbraketter for murvegg og 4 stk vibrasjonsdempere i gummi.

• Montering av innedel inntil 250 cm over gulv.

• Montering av utedelen minimum 40 cm til maksimum 150 cm over bakkenivå.

• Inntil 4 m kobberrør med PVC plastkanal og kondensslange.

• Elektrisk tilkobling mellom inne- og utedel inntil 4 m, og 1,5 kvadrat jordet gummiert kabel.

• Borring i standard trevegg med mineralull/ isolasjon. (Reisverk vegg/ 1 hull)

• Test og igangkjøring av pumpen.

• Brukerveiledning til kunden.


Tillegg utover standard: (Avtales direkte med installatør på installasjonsdato)

Ekstra rørstrekk utover 4 meter.

Demontering og bortkjøring av gammel varmepumpe.

Hullboring gjennom tømmervegg/lettmur/betongvegg.

Montering av innedel med innvendig rørføring.

Spesialbrakett for lav grunnmur.

Bakkestativ/ markstativ.

Utedel montert høyere enn 1,5 meter over bakkenivå.

Innedel montert høyere enn 2,5 meter over gulv.

Ekstra kjølemedium.

Dryppanne/ samlepanne for drenering av kondensvann.

Tilbehør som varmepumpetak, vibrasjonsdempere i stål, mm.

Montering av hus, tak etc som kunde selv har kjøpt inn.

NB: Elektrikerarbeid med strømtilførsel til varmepumpens utedel må besørges av kunde selv.
(Dette er ikke noe vi utfører)