Tjenester

Vi tilbyr hele spekteret av varmepumpetjenester for både luft til luft og luft til vann .

Bestill din neste varmepump eservice eller montering

Varmepumpe Service

kr1500,-

Å ha regelmessig service på varmepumpen er essensielt for å forbedre effektiviteten til en varmepumpe over tid. Hvis man ikke har en tjeneste før man føler at noe galt, så kan det være for sent. En liten lekkasje kan føre til et helt tomt anlegg over tid.​

Prisen på en ordinær luft til luft varmepumpe er 1500,-
 • Luft-luft varmepumpe service: 1500,-
 • Luft-luft multisplitt service: 1200,- per innedel
Alle priser er ink. MVA
Hva er inkludert i prisen på en service?

Obs! Hvis det ved påbegynt service viser seg at varmepumpen er defekt og service ikke er mulig vil oppdraget bli fakturert med kr 500,- (minste pris på service)

Rensing av inne og utedel

Inne-delen av varmepumpen er den delen som forårsaker mest effekt tap og trenger mest vedlikehold i anlegget. Derfor er det viktig med jevne mellomrom (ca. hvert 2 år) at lager på venstre siden av viftetrommel smøres samt at register og viftetrommel renses. Effekt tapet kan bli opp mot 50% etter noen års drift, når register og viftetrommel fylles med støv og smuss. Dette gir også større slitasje på alle komponenter som igjen reduserer levetiden og øker strømforbruket til varmepumpen.

Ute-delen av varmepumpen blir også tilgriset etter noen års drift, hvor ofte den trenger rens er i høy grad bestemt av utemiljøet hvor den er montert. Nært trafikkerte veier, ved hav og industri blir de fortere tilgriset enn ut på landet langt fra allfarvei. Hvis ute-delen er eksponert for sjøsprøyt, er det lurt å få den renset for å fjerne forekomster av salt. For å finne ut om ute-delen trenger rens, må det tas en inspeksjon å se hvor mye tilgriset den er, og så vurdere om en grundig rengjøring er nødvendig.

Når vi begynner servicen hos dere, starter vi med å kjøre varmepumpen på full effekt og måler hastighet og temperatur på luften inn/ut fra inne-delen. Vi utfører også en test av spjeldene, lytter etter ulyder og ser etter feilmeldinger. Dette for å avdekke om alt virker som det skal, hvis vi avdekker feil på anlegget i denne fasen, vil vi gi beskjed om dette og hva som eventuelt må gjøres videre. Vi tar også en rask sjekk av ute-delen for å se om alt ser normalt ut.

Videre demonteres frontdeksel, filter og hoveddeksel på inne-delen. Vi ønsker da gjerne å låne et dusjkabinett etc. for å kunne rengjøre disse delene.

Deretter henger vi på inne-delen et kabinett med slange til en vannbeholder, så dekker vi til elektronikk og begynner dyprens av register(kondensator), vifte-trommel og ut-luft- kanal med en fleksibel spylepistol. Når kabinettet er tatt ned, smøres lager på venstre siden med fett.

Når rens av inne-delen er ferdig, går vi ut og demonterer deksel av ute-delen. Det gjøres en enkel inspeksjon etter olje/gass lekkasjer og andre feil, så fjernes løv og skitt med en børste, deretter spyles det gjennom register(fordamper), vifte og bunnpanne. Strøm terminaler ettertrekkes. Lokkene over gassventilene ettertrekkes. Deksel monteres på plass.

Varmepumpen blir tilnærmet like ren som da den var ny.

Denne rensemetode er også idèll på nyere varmepumper med dual barrier coating belegg som ikke tåler kjemiske rensemetoder, slik som bl.a. Mitsubishi Kaiteki

Punkter som etterkommes ved denne service:

 • Smøring av lager på venstre side av viftetrommel
 • Sjekk av spjeld, ulyd av viftemotor, drenering etc.
 • Nullstilling og bytting av batteri på fjernkontroll
 • Avlesning av eventuelle feilmeldinger på anlegget
 • Etter trekking av strømterminaler
 • Måling av temperatur på luften inn og ut fra inne-del før og etter service (avspeiler tilstanden til anlegget)
 • Måling av lufthastighet ut fra inne-del før og etter service (avspeiler hvor stor effekt utført rens har tilført anlegget)
 • Måling av varmgasstemperatur (avspeiler mengden kuldemedium og tilstand til anlegget)
 • Visuell sjekk av ute-del (Ser etter synlige skader/feil på ute-delen)
 • Varmekabel/stav sjekkes

Ved mistanke om lekkasje/feil på varmepumpen kan vi utføre test av anlegget med elektronisk lekkasje søker, måle strømtrekk, måle trykket på kondensator og måling/beregning av underkjøling/overhetning for å fastslå om det er feil på anlegg eller lekkasjer av kuldemedium. Denne feilsøkningen koster kr 1000 inkl. mva om det ønskes utført.

Tidsforbruket er ca. 2 timer

Service garanti er 1 år. Kun arbeidskraft. Deler er ikke inkludert. Ingen garanti på varmepumper over 5 år. Installatør har rett til å endre og bestemme endelig pris på installasjon eller service.

Pris kr 1500,- inkl. mva

Prisen gjelder kjøring inntil 20 km tur/retur. Overstiger distansen 20 km, beregnes kjøre godtgjørelse ut fra statens satser som ft. er kr10 pr. km

En luft til luft varmepumpe fungerer som en stor luftrenser. Over tid vil den tette seg med støv og skitt som ellers ville vært i rommet. Jo tettere varmepumpen blir, jo dårligere blir effekten. På 2 år går effekten ned med 20-30% i følge NOVAP.

Lekkasjer kan også bli forhindret hvis service blir gjort regelmessig. Og på større kjøleanlegg er det lov pålagt med regelmessig lekkasjekontroll. Dette gjelder anlegg på over 3kg med kjølemedium, en vanlig husholdnings varmepumpe har ca 1kg.

Det anbefales å ha service på varmepumpen minst en gang i året

Det største problemet med å ikke ha regelmessig service på en varmepumpe er at sopp, mugg og bakterier trives mellom lamellene i varmepumpens innedel. Det kan føre til vond lukt, dårligere inneklima og i de verste tilfellene kan det være helseskadelig.

Effektivitet til varmepumpen går ned over tid, det betyr at den må jobbe hardere for å opprettholde riktig temperatur, dette fører til at levetiden til maskinen synker og strømforbruket øker.

En liten lekkasje av gass kan også føre til store utgifter. Hvis et anlegg lekker ut all gassen så kan det fort koste opp mot 10 000,- å få fikset. Dette er i tillegg ekstremt forurensende for natur og miljø.

Varmepumpe Montering

kr5000,-

Profesjonell varmepumpemontering av vår erfarne installatør inkludert alle nødvendige deler

Prisen på en montering av et brukt/gammelt anlegg er kr5000,-. Kostnader for evt materialer kommer i tillegg.

For montering av ny varmepumpe er det kr5000,- for en standard montering.

Alle priser er inkl. MVA

Vi utfører sertifisert installasjon av varmepumper.

For at en varmepumpe skal fungere godt og ha et langt liv må den monteres riktig, vi har nulltoleranse for eksponering av fukt i kuldemedium kretsen.

Vi har moderne kalibrerte verktøy som viser nøyaktige målinger, slik at du kan være trygg på at du får en installasjon langt innenfor bransjens normer.

Det er også viktig at plassering av inne og ute-del blir nøye vurdert slik at varmen spres mest mulig. Ute-del bør skjermes for vær og forurensning. Installasjonen skal også være pent montert.

Betingelser ved standard installasjon:

 • Befaring før installasjon for avklaring av kostnader og montasje sted
 • Installasjon utføres hvor det er enkel tilkomst og gode arbeidsforhold
 • Kjørbar vei frem til installasjons sted
 • Inntil 50 km kjøring
 • Inntil 4 meter rør strekk, strømkabel, drensrør og plastkanal mellom ute og inne-del
 • Inntil 3 meter strømkabel med støpsel fra ute-del
 • Montering av inne-del og ute-del på samme vegg(inne/ute)
 • Hull tagning i trevegg inntil 30 cm veggtykkelse
 • Ute-del monteres 30 til 150 cm over bakkenivå
 • Ute-del monteres på betongmur eller trevegg
 • Test kjøring og utfylling av installasjons skjema
 • Opplæring med bruk av fjernkontroll og varmepumpe
 • Kunde besørger jordet stikkontakt med jordfeilvern og riktig kapasitet,
  normalt ved ute-delen

Dette er ikke inkludert:

 • Kjøring utover 50 km (100 km tur/retur)
 • Spesialfester og annet materiell utover standard montering
 • Lengre avstand mellom inne/ute-del enn 4 meter
 • Ekstra kuldemedium for rør strekk over 7 meter
 • Kostnad for vanskelig arbeidsforhold slik som høyder og krype rom

Andre vilkår:

 • Installasjon skal utføres i samsvar med monterings anvisning til produktet
 • Det gis 1 år garanti på installasjon hvis service intervaller følges som angitt av installatør
 • Installatør skal ha skriftlig informasjon på forhånd om byggeteknisk utførelse der hull og festepunkter skal utføres
 • Det tas ikke ansvar for konsekvenser av dårlige utført håndverk, slik som f.eks. dårlig festet murpuss, tapet, råteskader ol., konflikter med rør og elektriske installasjoner
 • Angrefristloven gjelder, men kjøper må dekke demontering kostnader. Hull og merker etter installasjon dekkes ikke ved demontering
 • For gyldig garanti skal filter holdes ren med jevne mellomrom ca annen hver uke, og service av fagpersonell skal utføres ca. hvert andre år.
 • Ingen garanti for installasjon av brukte varmepumper.
 • Garantien gjelder bare for deler levert av Grabowski Klima Service. Deler levert av produsenten av varmepumpen er ikke dekket og har egen garanti gitt av produsenten.
 • Installatør har rett til å endre og bestemme endelig pris på installasjon eller service.

Pris montering: kr5000,- inkl.mva og montering materiell.

Varmepumpe demontering

kr1250,-

Vi demonterer de fleste anlegg. Det kan være flere grunner til å demontere en varmepumpe.
Vi kan demontere permanent og resirkulere maskinen. Eller vi kan demontere og remontere, f.eks. ved oppussing eller hvis dere vil flytte den til en annen plassering.

Nei, det er ikke lov.

Grunnen til at en varmepumpe fungerer er at den er fylt med kjølemedium eller kjølegass. Denne gassen er ekstrem forurensende for natur og miljø og skal ikke slippes ut i atmosfæren. Gassen kan også forårsake kraftige brannsår hvis den er i kontakt med hud og føre til blindhet hvis det er i kontakt med øyne.

Vi har to forskjellige måter å demontere en varmepumpe på.

Den enkleste måten er å kjøre maskinen gjennom en «pump down», dette gjør at all gassen samler seg i utedelen før vi stenger ventilene og demontere. Denne metoden fungerer kun hvis maskinen fungerer.

Den andre måten å gjøre det på er å tømme anlegget med hjelp av et tømmeaggregat. Da tapper vi gassen over på en gassflaske før vi demonterer. Denne metoden brukes hvis maskinen ikke fungerer.

Vi leverer alt avfall til resirkulering. Det vil si at all gass blir tappet ned på gassflasker og sendt til Returgass. Alt metall blir levert til Metallco og alt annet blir sortert og resirkulert på miljøstasjon.

Hvis du ved ombygging eller andre grunner trenger flytting eller demontering av varmepumpen, vi utfører jobben.

Betingelser ved flytting/demontering:

 • Befaring før demontering, for avklaring av kostnader og ny plassering
 • Installasjon utføres hvor det er enkel tilkomst og gode arbeidsforhold
 • Kjørbar vei frem til installasjons sted Inntil 20 km kjøring ut fra Skien
 • Alt materiell fra gammel montering kan brukes på ved nytt montering sted Montering av
 • inne-del og ute-del på samme vegg(inne/ute)Hull boring i trevegg inntil 30 cm veggtykkelse
 • Ute-del monteres på betongmur eller trevegg Igangkjøring og utfylling av igangkjøring-skjema.
 • Kunde besørger jordet stikkontakt med jordfeilvern og riktig kapasitet,ved ny plassering
 • Dette er ikke inkludert Kjøring utover 20 km (40 km tur/retur)
 • Spesialfester og annet materiell utover det som er på stedet
 • Justering/påfylling av kuldemedium. Tilleggskostnad for ekstra kjølemedium.
 • Kostnad for vanskelig arbeidsforhold slik som høyder og kryp rom

Andre vilkår:

 • Installasjon skal utføres i samsvar med montering anvisning til produktet
 • Det gis 1 år garanti på montering-arbeid, det krever at rengjøring og service følges. Det gis
 • ikke garanti på selve varmepumpen. Installatør skal ha skriftlig informasjon på forhånd om
 • byggeteknisk utførelse der hull og festepunkter skal utføres
 • Det tas ikke ansvar for konsekvenser av dårlige utført håndverk, slik som f.eks. dårlig festet murpuss, tapet, råteskader ol, konflikter med rør og elektriske installasjoner.

Det anbefales rengjøring av filter ca hver 14 dag og service ca hvert 1 år som inkluderer følgende:

Service på inne-del:

 • Demontering av deksel
 • Rengjøring av filter
 • Grundig rengjøring av kondensator/lameller
 • Rengjøring av viftehjul og ut lufte-kanal
 • Sjekk av drenering
 • Sjekk av viftemotor
 • Sjekk og eventuelt smøring av lager
 • Til trekking av kabel klemmer

Service på ute-del:

 • Demontering av deksel
 • Lekkasje kontroll visuelt og med lekkasje søker
 • Grundig rengjøring av fordamper/lameller
 • Måling av spenning, strømtrekk og jording
 • Til trekking av kabel klemmer
 • Sjekk av varmekabel/varmestav
 • Måling av trykk på kondensator ved maks belastning
 • Måling av temperaturer i kjøle og varme drift

Pris demontering: kr1250,- inkl.mva
Pris flytting: kr4000,- inkl.mva, eksl. materiell
Pris flytting inkl. stor service(anbefales): kr6750,- inkl.mva, eksl. materiell

Installatør har rett til å endre og bestemme endelig pris på installasjon eller service.

Ikke sikker på hvor du skal begynne?