Service på varmepumpe

Vi kjører nå kampanje på service til kr. 1500,- inkl. mva.

kr 1750

kr1500,-

Din komfort er vår prioritet!

Å ha regelmessig service på varmepumpen er essensielt for å forbedre effektiviteten til en varmepumpe over tid. Hvis man ikke har en tjeneste før man føler at noe galt, så kan det være for sent. En liten lekkasje kan føre til et helt tomt anlegg over tid.​

Bestill din neste varmepump eservice eller montering

Våre tjenester inkluderer:

Ofte Stilte Spørsmål

Prisen på en ordinær luft til luft varmepumpe er 1500,-
 • Luft-luft varmepumpe service: 1500,-
 • Luft-luft multisplitt service: 1200,- per innedel
Alle priser er ink. MVA

Obs! Hvis det ved påbegynt service viser seg at varmepumpen er defekt og service ikke er mulig vil oppdraget bli fakturert med kr 500,- (minste pris på service)

Rensing av inne og utedel

Inne-delen av varmepumpen er den delen som forårsaker mest effekt tap og trenger mest vedlikehold i anlegget. Derfor er det viktig med jevne mellomrom (ca. hvert 2 år) at lager på venstre siden av viftetrommel smøres samt at register og viftetrommel renses. Effekt tapet kan bli opp mot 50% etter noen års drift, når register og viftetrommel fylles med støv og smuss. Dette gir også større slitasje på alle komponenter som igjen reduserer levetiden og øker strømforbruket til varmepumpen.

Ute-delen av varmepumpen blir også tilgriset etter noen års drift, hvor ofte den trenger rens er i høy grad bestemt av utemiljøet hvor den er montert. Nært trafikkerte veier, ved hav og industri blir de fortere tilgriset enn ut på landet langt fra allfarvei. Hvis ute-delen er eksponert for sjøsprøyt, er det lurt å få den renset for å fjerne forekomster av salt. For å finne ut om ute-delen trenger rens, må det tas en inspeksjon å se hvor mye tilgriset den er, og så vurdere om en grundig rengjøring er nødvendig.

Når vi begynner servicen hos dere, starter vi med å kjøre varmepumpen på full effekt og måler hastighet og temperatur på luften inn/ut fra inne-delen. Vi utfører også en test av spjeldene, lytter etter ulyder og ser etter feilmeldinger. Dette for å avdekke om alt virker som det skal, hvis vi avdekker feil på anlegget i denne fasen, vil vi gi beskjed om dette og hva som eventuelt må gjøres videre. Vi tar også en rask sjekk av ute-delen for å se om alt ser normalt ut.

Videre demonteres frontdeksel, filter og hoveddeksel på inne-delen. Vi ønsker da gjerne å låne et dusjkabinett etc. for å kunne rengjøre disse delene.

Deretter henger vi på inne-delen et kabinett med slange til en vannbeholder, så dekker vi til elektronikk og begynner dyprens av register(kondensator), vifte-trommel og ut-luft- kanal med en fleksibel spylepistol. Når kabinettet er tatt ned, smøres lager på venstre siden med fett.

Når rens av inne-delen er ferdig, går vi ut og demonterer deksel av ute-delen. Det gjøres en enkel inspeksjon etter olje/gass lekkasjer og andre feil, så fjernes løv og skitt med en børste, deretter spyles det gjennom register(fordamper), vifte og bunnpanne. Strøm terminaler ettertrekkes. Lokkene over gassventilene ettertrekkes. Deksel monteres på plass.

Varmepumpen blir tilnærmet like ren som da den var ny.

Denne rensemetode er også idèll på nyere varmepumper med dual barrier coating belegg som ikke tåler kjemiske rensemetoder, slik som bl.a. Mitsubishi Kaiteki

Punkter som etterkommes ved denne service:

 • Smøring av lager på venstre side av viftetrommel
 • Sjekk av spjeld, ulyd av viftemotor, drenering etc.
 • Nullstilling og bytting av batteri på fjernkontroll
 • Avlesning av eventuelle feilmeldinger på anlegget
 • Etter trekking av strømterminaler
 • Måling av temperatur på luften inn og ut fra inne-del før og etter service (avspeiler tilstanden til anlegget)
 • Måling av lufthastighet ut fra inne-del før og etter service (avspeiler hvor stor effekt utført rens har tilført anlegget)
 • Måling av varmgasstemperatur (avspeiler mengden kuldemedium og tilstand til anlegget)
 • Visuell sjekk av ute-del (Ser etter synlige skader/feil på ute-delen)
 • Varmekabel/stav sjekkes

Ved mistanke om lekkasje/feil på varmepumpen kan vi utføre test av anlegget med elektronisk lekkasje søker, måle strømtrekk, måle trykket på kondensator og måling/beregning av underkjøling/overhetning for å fastslå om det er feil på anlegg eller lekkasjer av kuldemedium. Denne feilsøkningen koster kr 1000 inkl. mva om det ønskes utført.

Tidsforbruket er ca. 2 timer

Service garanti er 1 år. Kun arbeidskraft. Deler er ikke inkludert. Ingen garanti på varmepumper over 5 år. Installatør har rett til å endre og bestemme endelig pris på installasjon eller service.

Pris kr 1500,- inkl. mva

Prisen gjelder kjøring inntil 20 km tur/retur. Overstiger distansen 20 km, beregnes kjøre godtgjørelse ut fra statens satser som ft. er kr10 pr. km

En luft til luft varmepumpe fungerer som en stor luftrenser. Over tid vil den tette seg med støv og skitt som ellers ville vært i rommet. Jo tettere varmepumpen blir, jo dårligere blir effekten. På 2 år går effekten ned med 20-30% i følge NOVAP.

Lekkasjer kan også bli forhindret hvis service blir gjort regelmessig. Og på større kjøleanlegg er det lov pålagt med regelmessig lekkasjekontroll. Dette gjelder anlegg på over 3kg med kjølemedium, en vanlig husholdnings varmepumpe har ca 1kg.

Det anbefales å ha service på varmepumpen minst en gang i året

Det største problemet med å ikke ha regelmessig service på en varmepumpe er at sopp, mugg og bakterier trives mellom lamellene i varmepumpens innedel. Det kan føre til vond lukt, dårligere inneklima og i de verste tilfellene kan det være helseskadelig.

Effektivitet til varmepumpen går ned over tid, det betyr at den må jobbe hardere for å opprettholde riktig temperatur, dette fører til at levetiden til maskinen synker og strømforbruket øker.

En liten lekkasje av gass kan også føre til store utgifter. Hvis et anlegg lekker ut all gassen så kan det fort koste opp mot 10 000,- å få fikset. Dette er i tillegg ekstremt forurensende for natur og miljø.

© 2024 Gklima.no. All rights reserved